Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media Klantenservice
In de shop
Terug naar overzicht

Over behandelen

Over behandelen

, ,

ISBN: 9789035235922

Levertijd: 2-4 werkdagen

1e druk, 2013

Zachte kaft

€ 21,95

Bestellen

Ouderen worden in de laatste levensfase te lang doorbehandeld. In de afgelopen jaren hebben verschillende artsen, geriaters en hoogleraren de noodklok geluid over de zorg voor kwetsbare ouderen.

De auteurs laten op basis van meer dan vijfentwintig casussen zien dat overbehandeling in de meeste gevallen leidt tot het vergroten en/of verlengen van het lijden van de kwetsbare oudere. Op basis van de principes van Beauchamp en Childress geven zij een kader om van tevoren te bepalen of er sprake kan zijn van overbehandeling. Ook bespreken ze een groot aantal dilemma’s en laten zien hoe daarmee omgegaan kan worden. Deze manier van werken leidt tot een verbetering van de kwaliteit van de zorg. Daarnaast zal toepassing naar verwachting ook leiden tot een vermindering van de kosten.

'Over(-)behandelen. Ethiek van de zorg voor kwetsbare ouderen' is bestemd voor specialisten ouderengeneeskunde, medisch specialisten, (huis)artsen, paramedici, hbo-verpleegkundigen, beleidsmakers, raden van bestuur in de zorg en voor iedereen die in zijn nabije omgeving te maken heeft met de zorg voor kwetsbare ouderen.

Dr. Theo Boer is wetenschappelijk medewerker aan de Protestants Theologische Universiteit. Prof.dr. Maarten J. Verkerk is bijzonder hoogleraar wijsbegeerte aan de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Maastricht. Dr. Dirk-Jan Bakker was medisch directeur van het Amsterdams Medisch Centrum. Prof.dr. Maarten J. Verkerk en Dr. Dirk-Jan Bakker zijn beiden lid van de Raad van Bestuur van VitaValley.

‘Deze studie biedt de zorgverlener handvatten om de morele problemen rond de zorg voor kwetsbare ouderen aan te pakken en er met andere zorgverleners het gesprek over aan te gaan. Daarom raad ik deze waardevolle studie van harte bij u aan.’ 
Rutger Jan van der Gaag, voorzitter artsenfederatie KNMG

Op 30 september jl. werd dit boek gepresenteerd tijdens de 'Invitational Conference 'Over(-)behandelen''. Zie hier twee foto's van de overhandiging van het eerste exemplaar:
Auteurs signeren boek Overbehandelen 30-09-2013Ton Bakker dankt auteurs

€ 21,95

Bestellen

Over ons

  • iDeal
  • Creditcards
  • PostNL
  • Bestelling op factuur